Coöperatie CIVOM is per 1 januari 2017 beëindigd

In de algemene ledenvergadering van 16 december 2016 hebben de CIVOM-leden unaniem ingestemd met het overgaan tot ontbinding van de rechtsvorm CIVOM Coöperatief U.A. Na een 5-jarige programmaperiode wordt de samenwerking tussen school en bedrijfsleven verder opgepakt door Techniek College Rotterdam.  

CIVOM ging in 2011 als één van de eerste vijf pilot-centra van start en had als doel in 5 jaar een brug te slaan tussen bedrijfsleven en mobiliteitsonderwijs in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Voor de uitvoering van deze pilot werd met succes een beroep gedaan op subsidie van het Platform Bèta Techniek.

Na 5 jaar is de pilot- en subsidiefase van CIVOM ten einde. Gedurende deze periode is de voortgang van CIVOM gemonitord door een onafhankelijke expertcommissie in opdracht van Platform Bèta Techniek. De commissie heeft geconcludeerd dat CIVOM geslaagd is in de ambitie om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen, door meer wederzijds begrip en vertrouwen te stimuleren.

De commissie constateert tevreden dat CIVOM als katalysator heeft gefungeerd voor de samenwerking tussen Albeda College en Zadkine. De leerervaringen van het CIVOM zijn meegenomen in de opzet van het gezamenlijke mobiliteits onderwijs van Techniek College Rotterdam. De ‘lessons-learned’ zijn beschreven in een publicatie genaamd ‘CONNECT - 4 jaar CIVOM’ en hieronder te downloaden als PDF.

 

De nieuwe Connect is uit: het verhaal van CIVOM

Eens in de 4 tot 6 weken komt de Connect: een newsflash over zaken die relevant zijn voor alle typen publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs uitgegeven door Platform Beta Techniek. Van inspirerende projecten, tot handige tips; van beleidsupdates tot verslaglegging van bijeenkomsten.

In deze editie: het verhaal van CIVOM. Als één van de 7 pilotcentra (gestart in 2011) zit de pilotfase van 4 jaar er officieel op. Hoe staan wij ervoor? En hoe gaan wij verder? Laat u inspireren door ons verhaal. Download hieronder de Connect.

   

Programmaraad Carrosserie boekt succes

De Carrosserie opleiding van Albeda College leidde de laatste jaren een mager bestaan qua leerlingaantallen. Gelukkig is dit probleem tijdig door verschillende partijen herkend en is er de nodige actie op ondernomen. Door hard aan de slag te gaan om stagebedrijven te zoeken, zijn dit jaar 24 studenten alsnog aan de opleiding begonnen.

Vanaf januari 2014 is Otto Gruijters, werkzaam bij VOC, een dag in de week aan de slag gegaan voor CIVOM om voor de carrosserie opleiding van Albeda College voldoende stageplekken beschikbaar te hebben, met de gedachte dat er in ieder geval in het huidige schooljaar een BOL opleiding zou kunnen starten. Dit is gelukt, bedrijven waren enthousiast, maar in juni waren er nog steeds onvoldoende studenten die zich voor deze opleiding aangemeld hadden.

Vlak voor de zomervakantie is in overleg met Karin Lentz, de FOCWA en CIVOM gekozen om verder te gaan voor een BBL klas. Dit omdat er al wel een paar BBL leerlingen ingeschreven waren. Extra PR en wervingsactiviteiten, in samenspraak met betrokken partijen, heeft tot een succes geleid. 24 BBL leerlingen niveau 2 zijn dit schooljaar gestart in een gecombineerde klas Schadeherstel en Autospuiten.

Het komend schooljaar gaat gebruikt worden om in afstemming met het bedrijfsleven te komen tot een opleiding met een duidelijk regioprofiel in een BOL variant die voldoet aan het nieuwe KD, met aandacht voor flexibilisering en maatwerk en met voldoende aandacht voor de 21st centrury skills.

 

Leerlingpremie voor leerlingen Mobiliteitsbranche

Voor BBL-opleidingen in de mobiliteitsbranche is komend schooljaar leerlingpremie beschikbaar. Leerbedrijven met een BBL-leerling in de mobiliteit kunnen subsidie aanvragen van maximaal 1.350 euro uitgaande van een schooljaar van 10 maanden (135 euro per maand).

Met de leerlingpremie wil OOMT zorgen dat meer bedrijven een BBL-leerling in dienst nemen en houden. Steeds minder BBL-leerlingen vinden een leerwerkplek in de mobiliteitstechniek branche. Dat komt vooral door de economische situatie in de branche, waardoor bedrijven twijfelen of ze wel genoeg tijd hebben voor het begeleiden van leerlingen. Leerlingen dreigen daardoor verloren te gaan voor de branche, want leerlingen kiezen steeds vaker voor een BBL-opleiding in een andere branche. Door een loonkostensubsidie beschikbaar te stellen, wil OOMT zorgen dat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om een BBL-leerling in dienst te hebben.

Vanaf 18 augustus 2014 kunnen leerbedrijven de premie voor schooljaar 2014-2015 aanvragen via oomt.nl/leerlingpremie.

IBKI voert de administratie van de leerlingpremie namens OOMT uit, hebt u vragen hierover, mail dan naar info@ibki.nl

 
Workshop Hersteltechnieken

Workshop geeft inzicht in de laatste hersteltechnieken

Op woensdagochtend 21 mei werd aan de Van Graftstraat in Rotterdam de workshop 'De relatie tussen de kwaliteit van de verbindingen en de kwaliteit van schadeherstel' door Dhr. Willy. J. Sprockel gegeven aan de leerlingen van de opleiding Autoschadeherstel, niveau 2.

Tijdens de workshop werd verder ingegaan op nieuwe verbindingstechnieken in schadeherstel. Dhr. Willy. J. Sprockel is Adviseur Techniek & Opleiding van de Vereniging Focwa Schadeherstel uit Sassenheim en een autoriteit op het gebied van schadeherstel.

De workshop was vrij toegankelijk voor bedrijven aangesloten bij de programmaraad Schadeherstel van CIVOM.

 

Rapport monitor & audit CIVOM, 18 maart 2014

Onderstaand auditrapport is het resultaat van de monitor & audit van CIVOM op 18 maart 2014. De audit is in het kader van de midterm review uitgevoerd door een expertcommissie in opdracht van het Platform Bèta Techniek (Platform). De commissie baseert haar conclusies op het business plan, het met het Platform afgesloten prestatiecontract, het auditrapport 2012, de door het Centrum opgestelde monitor 2014, de door de expertcommissie uitgevoerde interviews met vertegenwoordigers van studenten, docenten en klanten van het Centrum, en het auditbezoek.

   

Wet vermindering afdracht wordt Subsidieregeling praktijkleren

5 november 2013 >> De WVA wordt per 1 januari 2014 omgezet in een Subsidieregeling Praktijkleren. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe subsidieregeling is van belang voor alle werkgevers die (de intentie hebben) medewerkers via een bbl-traject een opleiding (te) laten volgen.

 
Overdracht tractor Voets CIVOM

Voets draagt tractor over aan CIVOM

Op dinsdagmiddag 15 oktober overhandigde Dhr. S. Voets van Voets Tractoren en Werktuigen een schaalmodel van de nieuwste aanwinst voor CIVOM aan haar directeur Dhr. P. Hennekam. Het schaalmodel dat symbool staat voor de Nieuw Holland T6 staat inmiddels bij Zadkine opgesteld. De tractor zal voorbereid gaan worden om trainingen te verzorgen aan het elektrische- en hydraulische systeem.

De tractor zal gebruikt gaan worden binnen verschillende opleidingen en trainingen die gegeven worden bij het Albeda College en Zadkine. In samenwerking met Electude en CIVOM zijn er verschillende sensoren aangebracht en simulaties geschreven die een verscheidenheid aan storingen geven. Door actief met het nieuwe leermiddel aan de slag te gaan zullen studenten zich goed voor kunnen bereiden op de praktijk. 

 
Ministers Asscher en Bussemaker, directeur CIVOM Dhr. Hennekam en studenten Mobiliteit op de werkvlo

Scania Nederland BV en CIVOM op de bres tijdens werkbezoek Jeugdtop

Het bedrijfsleven gaat ruim tienduizend extra leerbanen scheppen voor jongeren. Dat is het resultaat van de oproep van het kabinet en de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk om gezamenlijk de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De toezegging van het bedrijfsleven werd maandag 7 oktober gepresenteerd tijdens de Jeugdtop EIC-Mainport Rotterdam in de Rotterdamse haven.

In het kader van de Jeugdtop bracht een delegatie met onder meer de minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Asscher (Sociale Zaken) en minister-president Rutte een bezoek aan twee havenbedrijven waar een aantal jongeren werkt. Rutte bezocht een complex van Q8, terwijl zijn twee collega-ministers op bezoek gingen bij leerbedrijf Scania Nederland BV.

Bij het bezoek aan Scania Nederland gingen de ministers de dialoog aan met studenten Mobiliteit van Zadkine en Penta College Oude Maas. Het bedrijfsbezoek werd ondersteund door het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Onderhoud in Mobiliteit (CIVOM). CIVOM werkt samen met Scania Nederland BV en haar andere partners aan extra stage- en leerwerkplaatsen in de mobiliteitssector. ‘Door het creëren van leerplekken wil CIVOM samen met haar partners in het bedrijfsleven, bij het onderwijs en met medewerking van de overheid de mobiliteitssector nog aantrekkelijker maken voor toptalent in de regio. De leerwerkplaatsen bij Scania Nederland BV zijn daar een goed voorbeeld van’, aldus Pierre Hennekam, directeur CIVOM.

Foto: © Rhalda Jansen Fotografie

 

CIVOM & Scania Nederland BV. tijdens Jeugdtop

 
Kwik Fit.bmp

CIVOM helpt Kwik-fit met een op maat gesneden opleidingstraject

24 september 2013 >> Met de start van schooljaar 2013/2014 gaan ROC Zadkine en Albeda College 38 Kwik-Fit medewerkers opleiden. CIVOM die aan de basis stond van het traject heeft via haar contacten bij ROC Zadkine en Albeda College kunnen bemiddelen in een tailor made opleidingstraject voor Kwik-Fit.

In het op maat gesneden traject worden 38 medewerkers opgeleid tot Service Adviseur Niveau 3 of Werkplaatsmanager Niveau 4. Op termijn is het de intentie om alle werkplaatsmanagers en assistent managers van de ruim 180 vestigingen op te leiden. Het betreft een nieuw opleidingsconcept dat CIVOM samen met het trainingscenter van Kwik-Fit heeft ontwikkeld.

De groep studenten heeft een zeer uitgebreide intake gehad zodat het accent van de opleiding is afgestemd op het niveau en de ervaring van de groep. Door de uitgebreide intake kunnen de opleiders heel efficiënt omgaan met de beschikbare opleidingsuren. Het gevolg van deze werkwijze is een zeer intensief maar vooral efficiënt scholingsprogramma.

Naar aanleiding van de intake zullen een aantal studenten aanvullende trainingen krijgen om hen op het juiste niveau te krijgen. Ondanks dat het ontwikkelde programma met Kwik-Fit maatwerk is, is het resultaat voor de medewerkers een gedegen, regulier mbo diploma.

 
Opleiding dankzij CIVOM.JPG

RET draagt vakmanschap en ICT-kennis over aan leerling-monteurs

17 september 2013 >> Bij het vak van railvoertuigmonteur komt meer ICT-kennis kijken dan voorheen. Dat maakt het vak interessanter, maar vereist van de monteurs tegelijkertijd ook meer kennis. Dat zegt onderhouds- specialist Remco Outjes die leerling-monteurs opleidt bij de tramremise Beverwaard van de RET. Stadsvervoerder RET doet dit in samenwerking met ROC Zadkine in Rotterdam waar de jongeren de tweejarige mbo-opleiding Railvoertuig servicemonteur volgen. Ook bij Alstom en HTM wordt het vakmanschap aan leerling-monteurs overgedragen. Lees het bericht op Ovpro.nl over het programma dat mogelijk gemaakt is door CIVOM.

 
CIVOM-ondertekening convenant doorstroom mbo-hbo

CIVOM en scholen ontwikkelen doorstroomprogramma mobiliteitsonderwijs

Op dinsdag 9 juli 2013 ondertekenden vertegenwoordigers van twee hogescholen, vier roc’s en CIVOM een convenant ter bevordering van de succesvolle doorstroom tussen mbo- en hbo-instellingen. Door deze samenwerking kunnen studenten met een mobiliteitsopleiding op niveau 4 (mbo) een half jaar verkorting krijgen op de totale opleiding. In september 2013 start een viertal roc's met deze nieuwe doorlopende leerlijn van mbo naar hbo.

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Da Vinci College, ID College, Albeda College, Zadkine en CIVOM hebben afgesproken dat zij de lesprogramma’s op elkaar afstemmen zodat mbo-studenten drempelloos kunnen doorstromen naar het hbo. De mbo-studenten oriënteren zich in hun derde en vierde leerjaar al op een eventueel vervolg in het hbo.

CIVOM-directeur Karin Lentz is enthousiast over deze samenwerking: ‘Het bijzondere zit hem niet alleen in het verkorte lesprogramma voor de studenten,  ook de expertise die we onderling uitwisselen en de professionalisering van de docenten zijn een mooie bijkomstigheid’.  
Lees het hele artikel door op onderstaande link te klikken. 

   
De heer O. Borderwijk (VOC) ondertekent de ledenovereenkomst van CIVOM

VOC toegetreden als lid CIVOM

Op dinsdag 9 juli is het kenniscentrum voor de schadebranche VOC toegetreden als nieuwste lid van CIVOM. 
VOC vindt het belangrijk om hun kennis en kunde te kunnen delen met het onderwijs en partners. Daarnaast wil VOC hun eigen praktijktrainingen dichter bij hun klanten brengen en de samenwerking met CIVOM is daar een oplossing voor. 
Kortom voor beide partijen is de samenwerking een grote meerwaarde! 
Foto: De heer O. Borderwijk (VOC) ondertekent de ledenovereenkomst van CIVOM. 

 
Het marathon circuit bij Ahoy

Studenten Mobiliteit actief tijdens Shell Energy Lab

Van 15 tot en met 19 mei 2013 vond in en om Ahoy de Shell Eco-marathon plaats waarbij het Shell Energy Lab een prominente plek innam. Jongeren konden uitvinden of er een ware uitvinder in hen schuil ging of ontdekken hoeveel energie je eigen lichaam kan opwekken. Het hele event was een fascinerende reis waarin technologie, energie en mobiliteit tot leven kwamen. Shell Energy Lab is een interactief en educatief energiefestival. 

Zadkine-studenten van de opleidingen Mobiliteit hebben de hele week voorlichting gegeven bij een van de onderdelen. Volgend jaar zullen de studenten zelf meedoen met de marathon! Lees het hele artikel door op onderstaande link te klikken. 

 
Zadkine-student Charvano Tomasowa (links) winnaar mbo Rail-Techniek Award 2013 (©Echo)

CIVOM-/Zadkine-student winnaar mbo Rail-Techniek Award

Op 17 april is in het Vredespaleis in Den Haag, onder de paraplu van de ECHO Award, de mbo Rail-Techniek Award uitgereikt aan de meest excellente allochtone railtechniek-studenten. Zadkine-student Charvano Tomasowa won samen met een student van het ROC Amsterdam de eerste prijs.

Charvano volgt de opleiding Mechatronica bij Zadkine en als specialisatie heeft hij gekozen voor Railvoertuigentechniek via het CIVOM in Rotterdam. Deze opleiding is voor Charvano een zeer bewuste keuze geweest, omdat het spoorbedrijf zijn grote passie is en hij daarin mogelijkheden ziet die zijn creativiteit ontplooien. Nieuwsgierigheid naar de werking van treinen, zowel oude als nieuwe, en de continue wil om in de aangeboden lesstof altijd de verbinding te maken, maken Charvano tot een unieke student. Hij weet bovendien met zijn open houding en sociale vaardigheden andere studenten te motiveren om te kiezen voor een studie in de techniek.

Charvano’s bewuste keuze voor de railtechniek maakt hem voor de jury een mooi rolmodel voor andere jongeren. Hij heeft een duidelijke passie voor het vak die hij met authenticiteit weet over te brengen. In de toekomst hoopt Charvano werkzaam te zijn als leermeester in een dynamisch bedrijf, waarin hij zichzelf kan blijven ontwikkelen. Voor werkgevers zal de komende jaren elke student die gepassioneerd is voor techniek van groot belang zijn.

 

Civom zet opleidingen met toekomst in de markt!

Leerlingen die ploeteren voor hun eindexamen staan voor een moeilijke keus: welke studie moeten ze kiezen? Met een jeugdwerkeloosheid van bijna 15% lijkt elke opleiding een gok. Onderwijsminister Jet Bussemaker kan ze geruststellen.
Ondanks de slechte arbeidsmarkt vinden mbo-gediplomeerden nog steeds snel een baan. En dan vooral opleidingen die de handen ineen hebben geslagen met het bedrijfsleven. De opleiding Railvoertuig-onderhoudsmonteur is hier een prachtvoorbeeld van! Deze opleiding is opgezet in samenwerking met de ov-bedrijven, omdat 80% van de medewerkers daar de komende 10 jaar met pensioen gaan.
'Dit soort samenwerkingen wil ik zeker stimuleren', aldus de minister.

Lees het bericht op AD.nl

 
Innovam

Innovam roept branche op tot actie tegen dalende instroom

In schooljaar 2012-2013 hebben minder leerlingen gekozen voor een opleiding gericht op de mobiliteitsbranche. “Terwijl de branche volop kansen biedt aan goed opgeleide vakmensen”, zegt directeur Herme Bruin van Innovam, het kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche.

Lees het artikel