De schakel tussen bedrijfsleven en onderwijs

Goed geschoold en kundig personeel is het kapitaal van elke onderneming. Om opleidingen te helpen studenten goed voor te bereiden op de praktijk en bedrijven van goed geschoold personeel te voorzien heeft CIVOM een zes-tal programmaraden in het leven geroepen.

Binnen de programmaraden zijn bedrijfsleven, onderwijs en brancheverenigingen vertegenwoordigd. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de behoeften binnen elk werkveld en worden er voorstellen gedaan en trajecten geïnitieerd om de kwaliteit van onderwijs en daarmee de aantrekkingskracht van de mobiliteitsektor voor geïnteresseerden te vergroten. De programmaraden komen regelmatig bijeen, minimaal vier keer per jaar.

De zes programmaraden zijn: mobiele werktuigen, bedrijfswagens, personenwagens, rail, verbrandingsmotoren en carrosserie & schadeherstel. 

 
Mobiele werktuigen

Programmaraad Mobiele werktuigen

De programmaraad Mobiele werktuigen richt zich primair op het onderhoud van machines die gebruikt worden in de grond-, water- en wegenbouw, in de landbouwmechanisatie en mobiele interne transportmiddelen.

Maak hier nader kennis met deze programmaraad en haar activiteiten.

 
Programmaraad Bedrijfswagens

Programmaraad Bedrijfswagens

De programmaraad Bedrijfswagens richt zich primair op het onderhoud van machines die gebruikt worden in transportsector.

Maak hier nader kennis met deze programmaraad en haar activiteiten.

 
Personenwagens

Programmaraad Personenwagens

De programmaraad personenwagens richt zich primair op het onderhoud en de reparatie van personenwagens.

Maak hier nader kennis met deze programmaraad en haar activiteiten.

 
Programmaraad Rail

Programmaraad Rail

De programmaraad Rail richt zich primair op het onderhoud van machines die gebruikt worden in railsector.

Maak hier nader kennis met deze programmaraad en haar activiteiten.

 

 
Programmaraad Carosserie en herstel

Programmaraad Carrosserie en herstel

De programmaraad Carrosserie en herstel richt zich primair op het onderhoud en herstel van machines die gebruikt worden in transportsector.

Maak hier nader kennis met deze programmaraad en haar activiteiten.

 
Verbrandingsmotoren

Programmaraad Verbrandingsmotoren

De programmaraad Verbrandingsmotoren richt zich primair op het onderhoud van verbrandingsmotoren in de ruimste zin van het woord.

Maak hier nader kennis met deze programmaraad en haar activiteiten.