mobiele werktuigen

Programmaraad Mobiele werktuigen

De programmaraad Mobiele werktuigen richt zich primair op het onderhoud van machines die gebruikt worden in de grond-, water- en wegenbouw, in de landbouwmechanisatie en mobiele interne transportmiddelen.

In de programmaraad zijn naast Zadkine en OBMech als opleiders ook bedrijven uit het werkveld vertegenwoordigd: Peinemann, HCME, Intrans, Prins Maasdjk en Gemstec. Naast het bedrijfsleven hebben ook Fedecom, Kenteq en BMWT zitting in de raad.

 
Overdracht tractor Voets aan CIVOM

Leermiddelen en lesmateriaal

De programmaraad adviseerd en initieerd projecten om het onderwijs te verbeteren zo is er op initiatief van de programmaraad over gegaan tot de aanschaf van een Voets traktor. Deze traktor wordt actief ingezet en benut gedurende verschillende lesmodules. Naast een vaste plek in het reguliere onderwijs worden er buiten de lesuren trainingen voor het bedrijfsleven verzorgd op elektrische- en hydraulische storingen.

Het electrische systeem is aangepast om mbv electude software te meten op diverse nivieaus en is er in eigen beheer door Zadkine een aanvullende module met lesmateriaal ontwikkeld om actief te trainen op hydraulische werking en storingen.

 

Speerpunten Mobiele werktuigen voor 2014

 

Leden van de programmaraad Mobiele werktuigen