Programmaraad Personenwagens

Programmaraad Personenwagens

De programmaraad personenwagens richt zich primair op het onderhoud en de reparatie van personenwagens.

In de programmaraad zijn naast het Albeda College, Zadkine en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als opleiders de volgende bedrijven vertegenwoordigd: Kwikfit Nederland, de Rotterdamse OPEL dealer Eef & Huub en Nederlandse importeurs van Toyota, Louwman en Parqui, Volvo Nederland en PON Automobielhandel. Naast het bedrijfsleven heeft ook Innovam als kennis- en adviescentrum zitting in de raad.

 

Speerpunten Personenwagens voor 2014

 

Leden van de programmaraad Personenwagens