Verbrandingsmotor

Programmaraad Verbrandingsmotoren

De programmaraad Verbrandingsmotoren richt zich primair op het onderhoud van verbrandingsmotoren in de ruimste zin van het woord.

In de programmaraad zijn naast het Albeda College, ROC Da Vinci en Zadkine als opleiders de volgende bedrijven vertegenwoordigd: Farymann Diesel Nederland, MTU en PON. Naast het bedrijfsleven hebben ook Innovam als kennis- en adviescentrum, de VIV(Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren) en de Stichting Mobiliteitsleren zitting in de raad.

 

Gastlessen voor studenten Verbrandingsmotortechniek

Regelmatig worden vanuit het bedrijfsleven gastlessen verzorgd in samenwerking met docent Verbrandingsmotortechnicus, dhr. A. Bakelaar. De gastlessen zijn speciaal voor de studenten verbrandingsmotortechniek van Albeda College.

De gastlessen vinden in de avonduren plaats en bieden de studenten uit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) extra kennis over uiteenlopende onderwerpen. Doordat de gastdocent vaak afkomstig is uit het bedrijfsleven krijgen de leerlingen les in de laatste technieken. Een win-win situatie voor zowel bedrijfsleven als onderwijs want het resultaat is dat studenten beter op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen een bepaald deelgebied. De gastlessen vinden plaats op de Albeda locatie aan de Van Graftstraat.

Onderwerpen die in studiejaar 2013/2014 aan de orde zijn geweest zijn onder andere uitlaatgas nabehandeling door Emigreen, Inwendige verbranding met behulp van waterdeeltjes, Wartsilla uit Zwolle over Dual Fuel motoren en PonPower met een 'andere' kijk op het nabehandelen van de uitlaatgassen.

Stuk voor stuk gastlessen die goed ontvangen worden door de studenten en tevens docenten extra bagage meegeven voor hun reguliere lessen.

 

Speerpunten Verbrandingsmotoren voor 2014

 

Leden van de programmaraad Verbrandingsmotoren