CIVOM & Ondernemers

CIVOM onderhoudt nauwe banden met werkgevers in de mobiliteitssector, houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en implementeert deze informatie in samenwerking met het bedrijfsleven in de reguliere opleidingen en up-to-date bijscholingstrainingen voor de studenten en medewerkers van bedrijven.

Daarnaast worden via Zadkine en Albeda College ook opleidingen incompany aangeboden die samen met CIVOM ontwikkeld zijn.


 

 
Trainingen

Trainingen voor u en uw personeel

De trainingen die met input van het bedrijfsleven ontwikkeld zijn vormen een aanvulling op het standaard lespakket in reguliere opleidingen. De trainingen staan ook open voor medewerkers binnen uw bedrijf die hun kennis willen vergroten. Hiermee richt het CIVOM programma, in samenwerking met Albeda College en Zadkine, zich op een ieder die zijn kansen op de arbeidsmarkt wil optimaliseren en wil bijblijven in zijn vak. Want een afgeronde opleiding met één of meer aanvullende CIVOM trainingen betekent een meerwaarde voor een bedrijf dat actief is in de mobiliteitsbranche.

Om te worden toegelaten tot een CIVOM-training doen deelnemers eerst een toelatingsexamen. Dit kan een theorie- of praktijkopdracht zijn.

In de trainingsbijeenkomst zelf behandelt de trainer aan de hand van theorie- en praktijkopdrachten de laatste trends en ontwikkelingen op zijn vakgebied. Een afsluitend examen toetst de behandelde leerstof. Bij een voldoende ontvangt de deelnemer een certificaat.

Wilt u zelf een training doen of bent u benieuwd naar het aanbod? Neem contact met ons op of kijk op de website van onze scholings partner voor het actuele aanbod.


 

 
Maatwerk

Maatwerk

CIVOM heeft door haar samenwerking met Albeda College en Zadkine de mogelijkheid om een opleiding zo aan te passen dat deze aansluit bij uw wensen: de maatwerkopleiding. Op basis van de mogelijkheden, de kennis en de ervaring van uw werknemers brengen we uw opleidingsbehoefte in beeld. We richten een specifiek opleidingstraject in. U bepaalt zelf waar en wanneer de opleiding wordt verzorgd. Bijvoorbeeld in het eigen bedrijf en (gedeeltelijk) na werktijd.

Neem via het contactformulier contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden die wij uw bedrijf kunnen bieden in bemiddeling naar beter geschoold personeel.


 

 

Faciliteren van een onderzoeksvragen vanuit de praktijk

Door het brede samenwerkingsverband waarin CIVOM opereert, zijn wij uitstekend toegerust om onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven aan te nemen. Onderzoeksvragen waar u geen tijd voor heeft of waar het u aan middelen ontbreekt. CIVOM kan door haar banden en relatie met het bedrijfsleven en onderwijspartners op elk gewenst niveau onderzoek doen naar vraagstukken in de mobiliteit, voorwaarde is dat bevindingen en conclusies bijdragen aan de professionalisering van de mobiliteitsbranche en gedeeld mag worden met collega’s.


 

 
ScreenHunter_14 Oct. 29 14.29.gif

Carrière assessments

Ook voor het verder ontwikkelen van uw personeel kunt u bij CIVOM terecht, wij verzorgen carrière assessments voor individuele medewerkers met uw business als uitgangspunt. Samen met u en de werknemer bepalen we waar de ontwikkelwensen èn kansen liggen. Zo krijgt u professioneel advies om meer uit uw personeel te halen en waarde aan uw onderneming toe te voegen in de vorm van goed opgeleid en gemotiveerd personeel met up-to-date kennis.


 

 
Kennisavonden

Thema- & kennisavonden

CIVOM organiseert voor haar partners, studenten & geïnteresseerden uit de mobiliteitsbranche speciale thema-avonden die bijdragen aan de kennisontwikkeling en professionalisering. Tijdens de thema- en kennisavonden staan specifieke onderwerpen centraal, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan metingen verrichten aan elektrische en hybride voertuigen, elektrisch meten (EPD1) en motorrevisie. Houd de site in de gaten voor het komende programma of abonneer u op de nieuwsbrief.