Projecten van CIVOM

CIVOM initieert veel verschillende projecten voor de mobiliteitsbranche die allemaal tot doel hebben om het onderwijs en het bedrijfsleven dichter tot elkaar te brengen. Op deze pagina een selectie van de projecten waar we trots op zijn!

 
Doorstroomklas.jpg

De Talentenklas; vloeiende doorstroom mbo-hbo

Het Albeda College, Zadkine, DaVinci College, Mondriaan en ID College zijn gezamenlijk gestart met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) om de doorstroom tussen de verschillende niveaus in beroepsonderwijs goed af te stemmen. Dit initiatief heet de "Talentenklas". De Talentenklas is gericht op jongeren die na hun mbo niveau 4 opleiding binnen de motorvoertuigentechniek, door willen stromen naar de hbo-opleiding Autotechniek.

Voordelen van de Talentenklas
De Talentenklas laat jongeren op het mbo alvast wennen aan het hbo. In de laatste 2 jaar van de mbo-opleiding gaat de leerling 1 dag per week naar het hbo om daar aan zijn of haar Wiskunde-kennis te werken. Daarnaast krijgt de student extra kennis rondom de vakken Elektronica, Mechatronica, Bedrijfskunde etc. Gevolg is dat de overstap naar het hbo kleiner wordt en de kans op slagen groter. Daarnaast kan de student het hbo verkort doorlopen.

 

 

Ontwikkeling Keuzedeel MBO opleiding

Om de afstemming van het onderwijs op het bedrijfsleven te verbeteren is er in samenwerking met CIVOM gestart met de ontwikkeling en implentatie van keuzedelen in het reguliere lesprogramma op het MBO. De keuzedelen geven de student de mogelijkheid om de gekozen opleiding af te stemmen op de carrière die de student voor ogen heeft. De student kan naast zijn hoofdvak (TS personen- of bedrijfswagens of werkplaatsmanager) ook een keuzevak kiezen. De student kan kiezen voor verdieping op de volgende onderwerpen:

Top Technician

Verdieping van de technische vakken en vaardigheden die aansluiten op de laatste technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen, elektrische aandrijving en diagnostische vaardigheden.

Enterpreneurs
De leerlingen worden voorbereid om, na voltooiing van de opleiding, een eigen bedrijf te beginnen of om in de onderneming van hun familie in te stromen.

R&D Doorstroomklas
De studenten die na hun MBO naar één van de partner HBO's willen worden door middel van extra lessen beter voorbereid op hun carrière in onderzoek en ontwikkeling binnen de autobranche. Het resultaat is betere voorbereiding op een HBO studie, tot een half jaar studieduur verkorting en een grotere slagingskans op het HBO.

 

Het nieuwe leren

Tijden veranderen en dat geldt ook voor lesmateriaal en de manier van aanbieden van het materiaal. Met ingang van schooljaar 2012 is er door CIVOM veel energie gestopt in het digitaliseren en hierop aansturen bij uitgevers van vaktheorie en AVO materiaal. Zowel opleiders Albeda College en Zadkine als Innovam en Electude hebben geïnvesteerd in het digitaliseren van hun eigen, bestaande materiaal.

Door het digitaliseren van materiaal is het voor uitgevers mogelijk bijna continue content te actualiseren. Daar waar de uitgevers minder pro-actief zijn en vasthouden aan oud materiaal kunnen docenten in ARGO (speciaal software pakket) eenvoudig eigen lesstof of materiaal van importeurs en toeleveranciers aan het lesprogramma van de studenten toevoegen.

Met het digitaliseren van lesmateriaal maken we studenten verder vertrouwd met het werken met laptops of tablets die in het bedrijfsleven gebruikt worden. Op deze manier brengen we onderwijs en het bedrijfsleven dichter bijelkaar.

 

Stageprojecten & CV building

CIVOM vindt leren in de praktijk belangrijk zeker als dat kan met bijzondere ervaringen die een toevoeging zijn voor in de eerste plaats de student en uiteindelijk het bedrijfsleven. Om deze reden zijn wij continue op zoek naar bijzondere stages en cv verrijkende opdrachten voor studenten mobiliteit. Hieronder vindt u meer informatie over een tweetal projecten die CIVOM in dit kader ondersteunt Go for Africa en de Shell Eco-marathon.

 
GoforAfrica

Kansenstage: Go for Africa '13 & '14

Het afgelopen en komende jaar ondersteunde CiVOM een team studenten dat meedoet aan het Go for Africa project. Tijdens dit leerzame project knapt een team een tweedehands auto op en rijden zij in drie weken naar Dakar, Senegal in Afrika. Aansluitend lopen de deelnemers zeven weken stage in Gambia, Mauritanië of Senegal. Tijdens de stage brengen ze hun opgedane kennis in o.a. autotechniek over op de lokale bevolking.

Deze kansenstage is vooral leerzaam, leuk en tegelijkertijd gecompliceerd maar geeft veel voldoening voor de deelnemers. Tijdens het traject zijn de deenemers verantwoordelijk voor het vinden en aankopen van een auto, de technische en mentale voorbereidingen op de reis, het vinden van sponsoren, kortom een heel educatief traject dat bedrijfsleven en educatie dichter bijelkaar brengt en studenten zich de mogelijkheid geeft zichzelf verder te ontwikkelen.

Meer weten over het evenement? kijk dan op de site van Go for Africa voor meer informatie.

 

Kansenstage: Shell Eco-marathon 2014

Albeda College en Zadkine participeren gezamenlijk in de Shell Eco-Marathon met het voertuig 'Challenger'. In de wedstrijd strijden teams uit verschillende landen en van verschillend niveau. In de marathon gaat het er om welk team een voertuig zo ver mogelijk kan laten rijden op 1 liter brandstof. In het onderwijs leerbedrijf (OLB) aan de Nikkelstraat is een speciale ruimte ingericht waar het team het voertuig kan ontwikkelen en tevens potentiële sponsoren uit kan nodigen.

 

Docentstages in de mobiliteitstechniek

Een docentstage is een actieve meeloopstage voor een docent in de mobiliteitstechniek. De stage vindt plaats bij een vreemd bedrijf en heeft als doel nieuwe kennis op te doen in het bedrijfsleven. Bij voorkeur is het betrokken bedrijf gevestigd in een andere regio dan waar de docent werkzaam is. De docentstage duurt maximaal vijf werkdagen 

De stage kan in tijd variëren van één of enkele dagen tot maximaal één week. Uitgegaan dient te worden van één week waarin de docent met meerdere facetten van het bedrijf te maken krijgt.

Met behulp van dergelijke stages kan de docent ervaring op doen in de praktijk, welke hij/zij mee kan nemen in de lessen en een betere koppeling tussen de theorie en de praktijk mogelijk maakt. Hierdoor kunnen zij de studenten beter begeleiden bij bijvoorbeeld een beroepskeuze.

Een docentstage is tevens ideaal om nieuwe contacten op te doen. De docent krijgt geen vergoeding voor de stage vanuit CiVOM maar wel een schat aan actuele kennis die gedeeld kan worden met leerlingen.

Bent u geïnteresseerd in een docentstage? Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor extra informatie.

 

Alumni programma voor MBO mobiliteitstechniek

Als je klaar bent met je opleiding in de mobiliteit en je hebt je diploma op zak dan is je tijd op het ROC voorbij. Dat betekent wat CiVOM betreft niet dat er geen contact meer is met het MBO onderwijs. Wij willen graag weten hoe het met jou gaat in je verdere carrière. Wij blijven graag met jou in contact om te horen waar je nu werkt, wat je bezig houdt en vooral wat het mbo onderwijs beter zou kunnen doen. En dat laatste weet jij als geen ander uit eerste hand nu je werkzaam bent in de mobiliteitstechniek. Aan de andere kant geven wij jou graag de mogelijkheid om in contact te blijven met oud studiegenoten.

Wordt lid van onze linkedin Alumni MBO Mobiliteitstechniek-groep en kom naar de bijeenkomsten die wij twee keer per jaar organiseren. Zo blijf je in contact met studiegenoten, vergroot je je netwerk en blijf je ook nog eens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mobiliteitstechniek gepresenteerd door een interessante vakgenoot.

 
Trajectplanner voor mobiliteit

Trajectplanner als basis voor het volgen van leerlingen

Om het onderwijs en het bedrijfsleven te helpen een goede begeleiding te verzorgen van studentenvoortgang gekoppeld aan de praktijk, heeft CiVOM geïnvesteerd in een nieuw volgsysteem voor Albeda College en Zadkine. Met ingang van schooljaar 2013/2014 worden studenten van beide organisaties in Trajectplanner ingevoerd.

Trajectplanner is niet alleen een studenten administratie systeem maar meer een Studenten Volgsysteem. Eén systeem waar méér in geregistreerd wordt dan alleen de basisgegevens van studenten. Zo worden er BPV(stage) bezoeken vastgelegd, worden vervolgactiviteiten ten aanzien van de begeleiding vastgelegd en wordt tevens de studievoortgang gevolgd.

Gedurende het huidige studiejaar gaan docenten en BPV bezoekers er in werken om vervolgens ook leermeesters in de praktijk en eventueel ouders toegang te geven. Door de invoering van het systeem kan de voortgang van de opleiding en de stage beter bewaakt worden.

Uiteindelijk is het doel van de invoering om de ontwikkeling van iedere student binnen mobiliteit op te nemen in het systeem. Zo kunnen kansen, stageadressen, wensen van het bedrijfsleven of studenten op elkaar afgestemd worden.

Ook wanneer de student de school verlaten heeft kunnen de interesses van de oud student gematched worden met het huidige trainingsaanbod. Dat is prettig want op die manier kunnen we om- her- of bijscholing faciliteren als de ontwikkelingen in de markt daar aanleiding toe geven.