Gastlessen voor studenten

Wilt u als docent een aanvulling geven op het bestaande lesmateriaal met ervaringen en de laatste stand van zaken uit het bedrijfsleven? Uzelf èn uw collega's verreiken met de laaste kennis in uw vakgebied door een interessante gastspreker? Dan zijn gastlessen via CIVOM hèt middel voor u.

Regelmatig bemiddeld CIVOM in gastlessen op alle terreinen binnen de mobiliteitstechniek. Via de aangesloten partnerbedrijven van CIVOM bieden wij tal van gastlessen in de zes mobiliteitstechniek domeinen waar CIVOM actief in is.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. 

 

Vakstages in de mobiliteitstechniek!

U kunt als docent in de mobilitetstechniek stage lopen in het bedrijfsleven via CIVOM. De docentstage is een actieve meeloopstage bij een, voor u vreemd bedrijf en heeft als doel nieuwe kennis op te doen in de praktijk. De docentstage duurt maximaal vijf werkdagen en geeft u een schat aan actuele kennis die u kunt gebruiken in uw dagelijks werk.

Waarom stage lopen?

Het bedrijfsleven verandert snel onder invloed van nieuwe technieken en ontwikkelingen. Met behulp van de docentstage kunt u nieuwe ervaring op doen in de praktijk en nieuwe contacten leggen. De ervaring die u op doet kunt u meenemen in uw lessen. Door de ervaring die u in de praktijk hebt opgedaan kunt u de koppeling tussen de theorie en de praktijk relevant en actueel maken voor uw studenten. Doordat u stage heeft gelopen kunt u uw studenten beter begeleiden bij bijvoorbeeld een beroepskeuze of een advies.

Hoe werkt de docentstage?

De docentenstage begint met een intake door CIVOM. Tijdens de intake brengen we in kaart welke partner het beste past bij uw expertise en vooral: uw wensen. Als het bedrijf is geselecteerd formuleren we gezamenlijk uw concrete stageopdracht/ leerdoelen en worden er afspraken gemaakt omtrent de evaluatie.

In principe duren de docentenstages maximaal vijf werkdagen.Bij voorkeur is het bedrijf waar u stage gaat lopen gevestigd in een andere regio dan waar u werkzaam bent. Zo wordt de stage extra leerzaam. Het is overigens niet de bedoeling dat u tijdens de stage een week in werkplaats sleuteld. U krijgt als docent juist met meerdere facetten van het bedrijf te maken.

Welke stages zijn er?

Om u te helpen een keuze te maken zijn de stages onderverdeeld in vier verschillende typen stages:

1. Verkennende stage; Een zogenaamde ‘look, smell&feel’ stage waarin de docent globaal kennis kan maken met het vakgebied en de verschillende processen van het bedrijf.

2. Verdiepende stage; Hierbij ligt het accent op de verdieping van de (vakmatige) deelaspecten of inhoudelijke specialisatie. De docent zal één specifiek deelgebied tot op detailniveau verdiepen. Na de stage kan de docent tot op detailniveau meepraten over het vakmatige aspect waarin hij/ zij zich heeft verdiept.

3. Update stage; Het accent ligt in deze stage op ‘opfrissing’ van het eigen inhoudelijke vakgebied. Het gaat hierbij om de inhoudelijke kennis te actualiseren. “Stilstand is achteruitgang”. Ontwikkelingen gaan hard, dus is het nuttig om als docent deze te gaan bekijken in het leerbedrijf.

4. Onderzoekende stage; Hierbij wordt een onderzoeksvraag uitgewerkt die samen met het leerbedrijf is opgesteld. Niet alleen wordt expertise van de docent benut, maar tevens levert de stage een bijdrage aan het ontwikkelingsproces van de docent en wordt een relevante onderzoeksvraag van het leerbedrijf beantwoord.

Interesse gewekt?

U krijgt helaas geen vergoeding voor de stage vanuit CIVOM maar wel een schat aan actuele kennis die u door kunt geven aan uw leerlingen. Bent u geïnteresseerd in een docentstage? Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor extra informatie.